மொழிபெயர்

விடுதலைப் புலிகளின் ஆயுத தளபாடங்களின் பட்டியல்

இது விடுதலைப் புலிகளின் ஆயுத தளபாடங்களின் பட்டியல் (Weaponry of LTTE) ஆகும். இதில் காலாட்படை, விமானப்படை, கடற்படை என்பன பயன்படுத்திய ஆயுதங்களும் மற்றும் போர்த் தளபாடங்களும் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

Weaponry of LTTE

காலாட்படை ஆயுதங்கள்

துப்பாக்கிகள்

பெயர் (ஆங்கிலம்) வகை நாடு
Beretta M9 கைத்துப்பாக்கி இத்தாலி
Glock 17 கைத்துப்பாக்கி ஒஸ்ரியா
Browning Hi-Power கைத்துப்பாக்கி அமெரிக்கா
Micro Uzi கைத்துப்பாக்கி இஸ்ரேல்
IMI Desert Eagle கைத்துப்பாக்கி இஸ்ரேல்
M-16 தாக்குதல் துப்பாக்கி அமெரிக்கா
M-16A1 தாக்குதல் துப்பாக்கி அமெரிக்கா
M-16A2 தாக்குதல் துப்பாக்கி அமெரிக்கா
Type 56 தாக்குதல் துப்பாக்கி சீனா
AK 103 தாக்குதல் துப்பாக்கி ரஷ்யா
QBZ-97 தாக்குதல் துப்பாக்கி சீனா
Type 81 தாக்குதல் துப்பாக்கி சீனா
Type 85 தாக்குதல் துப்பாக்கி சீனா
AKS 74U தாக்குதல் துப்பாக்கி ரஷ்யா
AK 47 தாக்குதல் துப்பாக்கி ரஷ்யா
AK-63 தாக்குதல் துப்பாக்கி ஹங்கேரி
Heckler & Koch G3 தாக்குதல் துப்பாக்கி ஜெர்மனி
Beretta M12 துணை இயந்திரத் துப்பாக்கி இத்தாலி
Uzi துணை இயந்திரத் துப்பாக்கி இஸ்ரேல்
MP5 துணை இயந்திரத் துப்பாக்கி ஜெர்மனி
Type 85 SMG துணை இயந்திரத் துப்பாக்கி சீனா
Sterling submachine Gun துணை இயந்திரத் துப்பாக்கி பிரித்தானியா
Type 81 MGS இலகு இயந்திரத் துப்பாக்கி சீனா
RPD இலகு இயந்திரத் துப்பாக்கி ரஷ்யா
M2 Browning கனரக இயந்திரத் துப்பாக்கி அமெரிக்கா
QJG – 89 கனரக இயந்திரத் துப்பாக்கி சீனா
Type 77 கனரக இயந்திரத் துப்பாக்கி சீனா
Dragunov மறைசுடு துப்பாக்கி (சினைப்பர்) ரஷ்யா
PKM GPMG பொது இயந்திரத் துப்பாக்கி ரஷ்யா
Benelli M1 வேட்டைத்துப்பாக்கி வகை இத்தாலி
M203 கைக்குண்டு செலுத்தி அமெரிக்கா
AGS 17 கைக்குண்டு செலுத்தி ரஷ்யா
CIS 40 AGL கைக்குண்டு செலுத்தி சிங்கப்பூர்


இவற்றைத் தவிர இலங்கை மற்றும் இந்திய அமைதிப்படையினரிடமிருந்து கைப்பற்றப்பட்ட ஆயுதங்களும், முன்னர் பாவனையில் இருந்து, பின்னர் பயன்பாடற்ற ஆயுதங்களும் உள்ளடங்குகின்றன. மேலும், ஒரு சில ஆயுதங்கள் சோதனை அளவிலும், சிறிய அளவிலும், குறிப்பிட்ட தேவைகளுக்காகவும் சிறிய அளவில் பயன்படுத்தப்பட்டன. அவ்வாறான துப்பாக்கிகள் பின்வருமாறு:
 • சுழல் கைத்துப்பாக்கி
 • வேட்டைத் துப்பாக்கி
 • துண் கைத்துப்பாக்கி
 • FN FAL மற்றும் L1A1 SLR தாக்குதல் துப்பாக்கிகள்
 • M79 அல்லது Heckler & Koch HK69A1 கைக்குண்டு செலுத்தி அல்லது மாற்றத்திற்குள்ளான உள்ளூர்த் தயாரிப்பு
 • Rheinmetall MG 3 பொது இயந்திரத் துப்பாக்கி

கவச வாகன எதிர்ப்பு ஆயுதங்கள்

பெயர் (ஆங்கிலம்) குழல் விட்டம் நாடு
M40A1 106 மிமீ அமெரிக்கா
Carl Gustav 84 மிமீ சுவீடன்
SPG-9M 73 மிமீ போலாந்து
RPO-A Shmel 93 மிமீ ரஷ்யா
M141 SMAW-D (BDM) 83 மிமீ அமெரிக்கா
PF-89 80 மிமீ சீனா
RPG 22 66 மிமீ ரஷ்யா
Type 69 40 மிமீ சீனா
RPG – 7 40 மிமீ ரஷ்யா

பீரங்கிகள்

பெயர் (ஆங்கிலம்) குழல் விட்டம் நாடு தூரம்
Type 66 152 மிமீ சீனா 17.2 கிமீ
Type 59-1 130 மிமீ சீனா 27-37 கிமீ
Type 86 122 மிமீ சீனா 21 கிமீ
Type 83 122 மிமீ சீனா 15.4 கிமீ
Type 56 85 மிமீ சீனா 15.6 கிமீ
* M401 பின்தள்ளும் பீரங்கி குழாயைக் கொண்டு உள்ளூரில் புலிகள் தயாரித்தது. இதன் குழல் விட்டம், எறி தூரம் பற்றிய விபரங்கள் தெரியாது.

சிறு பீரங்கிகள்

பெயர் (ஆங்கிலம்) குழல் விட்டம் நாடு தூரம்
Type 86 (W86) 120 மிமீ சீனா 6.4 கிமீ
M-43 (PM-43) 120 மிமீ ரஷ்யா 6.4 கிமீ
Type 87 (W87) 81/82 மிமீ சீனா 4.7 கிமீ
Type 63-1 60 மிமீ சீனா 1.1 கிமீ

விமான எதிர்ப்பு ஆயுதங்கள்

பெயர் (ஆங்கிலம்) குழல் விட்டம் நாடு
Type 65/74 (M1939) 37 மிமீ சீனா
Type 61 25 மிமீ சீனா
ZU-23-2 23 மிமீ ரஷ்யா
GIAT M693 20 மிமீ பிரான்ஸ்
Type 56 (ZPU-4) 14.5 மிமீ சீனா
Type 58 (ZPU-2) 14.5 மிமீ சீனா
Type 75-1 (ZPU) 14.5 மிமீ சீனா
Type 54 12.7 மிமீ சீனா
SA-14 ஏவுகணை ரஷ்யா
* இரண்டு வகையான 30 மிமீ வகையைச் சேர்ந்த விடுதலைப் புலிகள் தயாரித்த விமான எதிர்ப்பு ஆயுதங்கள் கையிருப்பில் இருந்தன.

உள்ளூர் எறிகணைகள்

பெயர் நீளம் வெடிபொருள் நிறை தூரம்
பாபா மோட்டார் 4 அடி 70 கிலோ 15 கிமீ
பண்டிதர் 1550 14 அடி 214 கிலோ 1 கிமீ
பாசிலான் 2000 5 அடி 50 கிலோ 25 கிமீ
- 10 அடி 300 கிலோ 600 மீ

* ரிஎன்ரி வெடிபொருள் பாபா மோட்டாருக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஏனையவற்றுக்கு சி4 வெடிபொருள் பயன்படுத்தப்பட்டது.
* பல ரக எறிகணைகளும், ஊந்துகணைகளும் விடுதலைப் புலிகளின் தொழிற்சாலைகளில் செய்யப்பட்டன.

பல்குழல் எறிகணை

பெயர் (ஆங்கிலம்) குழல் விட்டம் (குழாய்கள்) நாடு தூரம்
Type 63 107 மிமீ (12 குழாய்கள்) சீனா 8.5 கிமீ
- 107 மிமீ (6 குழாய்கள்) சுய தயாரிப்பு 8 கிமீ

கவச வாகனங்கள்

பெயர் (ஆங்கிலம்) பிரதான ஆயுதம் நாடு
T-55 100 மிமீ பீரங்கி செக் குடியரசு
BMP-1 73 மிமீ பீரங்கி ரஷ்யா
Type 86 76 மிமீ பீரங்கி சீனா
Buffel 37 மிமீ பீரங்கி தென் ஆபிரிக்கா

* இவற்றைத் தவிர இலங்கை இராணுவத்திடம் இருந்து கைப்பற்றிய கவச வாகனங்கள் மற்றும் பொதுப் பாவனை வாகனங்களைக் கொண்டு பல கவச வாகனங்களையும் துருப்புக் காவி கவச வாகனங்களையும் புலிகள் தயாரித்திருந்தனர்.

கன்னிவெடி, கைக்குண்டு, பிற வெடிபொருட்கள்

பெயர் வகை
வகை 72 ஏ ஆள் எதிர்ப்பு
பி4 எம்கே 1 ஆள் எதிர்ப்பு
ஜோனி-99 (ரங்கன் 99) ஆள் எதிர்ப்பு
விஎஸ்VS-50 ஆள் எதிர்ப்பு
ஜோனி-95 ஆள் எதிர்ப்பு
கிளைமோர்
(எஸ்என் 96, எஸ்என் 2000)
ஆள் எதிர்ப்பு
மாற்றப்பட்ட மோட்டார் ஆள் எதிர்ப்பு
அருள் துப்பாக்கி குண்டு ஏறி குண்டு
கைக்குண்டு
(எஸ்எப்ஜி 82, எம்67, 82-2, உள்ளூர் தயாரிப்பு)
ஏறி குண்டு
அம்மான் 2000 எம்கே I கவச வாகன எதிர்ப்பு
அம்மான் 2000 எம்கே II கவச வாகன எதிர்ப்பு
* ஆள் எதிர்ப்பு வெடிபொருட்கள் சதாரண வாகனங்களுக்கு எதிராகவும் பயன்படுத்தப்படும்.
* பல்வகை கன்னிவெடிகளும் வெடிபொருட்களும் விடுதலைப் புலிகளினால் தயாரிக்கப்பட்டன.
* தற்கொலைப் படையினர் அணியும் அங்கியும் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட, வெடிபொருட்கள் கொண்ட ஓர் உள்ளூர்த் தயாரிப்பு

விமானப்படை

பெயர்
சிறு இலகுரக வானூர்தி
சிலின் 143
ரொபின்சன் ஆர்-44 உலங்கு வானூர்தி
ஆளில்லாத வானூர்தி

கடற்படை

விரைவு தாக்குதல் படகுகள்

பெயர் / வகை ஆட்கள்
முராஜ் எம்கே I 10
முராஜ் எம்கே II 10
விரைவு தாக்குதல் கலம் வகை 1 5
விரைவு தாக்குதல் கலம் வகை 2 5
பொருள் ஊர்தி 3

தாக்குதல் படகுகளில் பொருத்தப்பட்ட பிரதான ஆயுதங்கள்

பெயர் (ஆங்கிலம்) குழல் விட்டம் நாடு
Type 61 25 மிமீ சீனா
ZU-23 23 மிமீ பல்கோரியா
ZPU-2 (Type 58) 14.5 மிமீ சீனா
ZPU-1 14.5 மிமீ சீனா
Type 54 12.7 மிமீ சீனா
* இழைப்படகுகள், இழை கண்ணாடிப் படகுகள் ஆகியவற்றில் பல வகைகள் புலிகளினால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டன. அவை தாக்குதல் வேகப்படகுகளாகக் காணப்பட்டன.
* பல வகையான கடற்கரும்புலிகளின் தற்கொலைத் தாக்குதல் படகுகள் வடிவமைக்கப்பட்டன.
* அரை-நீர்மூழ்கிக் கலங்கள் பல வகையிலும் அளவிலும் தயாரிக்கப்பட்டன. இவற்றில் பல கடற்கரும்புலிகளினால் பயன்படுத்தப்பட்டன.
* மாற்றத்திற்குள்ளான நீர்மூழ்கி குண்டுகளும் கடலுக்கடி மோட்டார் வண்டிகளும் பயன்படுத்தப்பட்டன.
* இராணுவ தளபாடங்களைக் கொண்டு வரவும், வணிக நடடிவடிக்கைகளுக்காகவும் பல கப்பல்கள் சர்வதேச அளவில் செயற்பட்டன.

பிற சாதனங்கள்

 • குறுகிய, நீண்ட தூர தொலைத் தொடர்புச் சாதனங்கள்
 • குறுகிய, மத்திய எல்லைக்கான தொலைக்கண்டுணர்வி
 • எண்ணிம தொலைகாட்டி / இரவுப் பார்வைச் சாதனம்
 • புவியிடங்காட்டி
 • இராணுவ தேவைக்கான ஒலி, காணொளியுடன் செயற்கைக் கோள் கருவி
 • நச்சு வாயுத் தடுப்பு முகமூடி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக