மொழிபெயர்

கொரகொல்லை தேசிய வனம்

கொரகொல்லை தேசிய வனம் (Horagolla National Park) என்பது இலங்கையில் உள்ள பெரிய தேசிய பூங்காக்களில் ஒன்று ஆகும். சிங்களத்தில் எண்ணை வகை மரம் ஒன்று “கொர” என்று அழைக்கப்படும். அப்பகுதியில் அதிகமான “கொர” எனப்படும் எண்ணைத் தாவரங்கள் மிகுந்து இருப்பதால் அவ்விடம் கொரகொல்லை எனும் பெயர் பெற்றது. அதிக உயிரியற் பல்வகைமை காணப்பட்டதால், இது ஆரம்பத்தில் செப்டம்பர் 5, 1973 அன்று வனவிலங்குகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்டது. பின்பு யூன் 24, 2004 அன்று கொரகொல்லை தேசிய வனமாக அறிவிக்கப்பட்டது. கொரகொல்லை மேல் மாகாணத்தில் உள்ள ஒரேயொரு நகரப் பூங்காவாகும். எஸ். டபிள்யூ. ஆர். டி. பண்டாரநாயக்கா குடும்பத்தினரின் சொந்த இடமான வலவூவைக்கு அருகில் கொரகொல்லை அமைந்துள்ளது. இப்பூங்காவானது கொழும்பிலிருந்து 40 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இது கம்பகா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இதன் ஆள்கூற்று 7°08′22″N 80°05′08″E ஆகும். 33 கெக்டயர் பரப்பில் அமைந்துள்ள இதனை வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களம் பராமரிக்கின்றது.

கொரகொல்லை தேசிய வனம்
கொரகொல்லை தேசிய வனம்

கொரகொல்லை ஒரு தாழ்நில மழைக்காடாகும். இப்பூங்கா உக்கல் மண் அமைப்பைக் கொண்டதும் வருடம் முழுவதும் சூடான காலநிலையுடன் காணப்படும். இப்பகுதியில் எண்ணை தாவரம், கூந்தற்பனை, நெதுன், காட்டு மா, அரச மரம், ஏழிலைப்பாலை, வகுளம், ஈரப்பலா போன்ற தாவரங்கள் மிகுதியாகவுள்ளன. மேலும் யானைக் கொழிஞ்சி மரங்களையும் இப்பகுதியில் காணலாம். காட்டுப்பகுதியில் தேக்கு, கொன்றை போன்ற மரங்களைக் காணலாம்.

மீன்பிடிப் பூனை, வெண் புள்ளிச் சருகுமான், செந்நரி, பழுப்பு மலை அணில் ஆகிய பாலூட்டிகள் இப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன. கொரகொல்லை பறவைகளைப் பார்க்கும் இடமாகவும் கருதப்படுகின்றது. இங்கு 68 பறவை இனங்கள் உள்ளதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குட்டைக்கிளி, கரு நெஞ்சு கொண்டைக்குருவி, குக்குறுவான், ஆசியக் குயில் போன்ற இங்கு பொதுவாகக் காணப்படும். இலங்கை பழுப்பு இருவாய்ச்சி, இலங்கை தொங்கும் கிளி, லயாட் குட்டைக்கிளி, சின்ன மீன்கொத்தி போன்ற பறவைகளும் காணப்படுகின்றன. அருகிய நறுக்கி பட்டாம்பூச்சி, இலங்கை அழகி, நீல மோர்மன் போன்ற பட்டாம்பூச்சிகள் இங்கு பொதுவாகக் காணப்படும். ஆமை இனங்கள் உட்பட்ட பல அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்கள் இப்பூங்காவில் காணப்படுகின்றன.
Advertisement

குபேரக்கோலம்

குபேரக்கோலம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மாயச் சதுரம் ஆகும். இது தென்னிந்தியாவில் சில வீடுகளில் தரையில் அரிசி மாவு மூலம் போடப்படும் கோலம் ஆகும். இந்து பாரம்பரியத்தின்படி, குபேரன் செல்வம், செழிப்பு ஆகியவற்றின் கடவுளாகும். குபேரக்கோலம் போட்டு வழிபாடு செய்தால், அவர் செல்வம், வளம் ஆகியவற்றைப் பெறுவார் என நம்பப்படுகின்றது.


ஒரு கோலம் வலைவடிவ நகர அமைப்பில் புள்ளிகளைக் கொண்டு கோடுகளினாலும் வளைவுகளினாலும் வரையப்படும். தென் இந்தியாவில் பல இடங்களில் அரிசி மாவு / வெண்கட்டி பொடியுடன் நிறத்தூள் சேர்த்து கோலம் வரையப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது

குபேரக்கோலம் மாயச் சதுரம் 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ஆகிய இலக்கங்களைக் கொண்டு பின்வருமாறு வரையப்படும்.

 27 20 25
22 24 26
23 28 21

இந்த மாயச் சதுரத்தில் ஒவ்வொரு வரிசையிலும் நிரலிலும் எண்கள் காணப்படும். இவற்றை எந்த ஒழுங்கில் கூட்டினாலும் விடை 72 வரும். முதலில் இக்கோலத்தில் வரிகளை வரையப்படும். பின்பு 24, 28, 23, 22, 27, 20, 25, 26, 21 என்ற ஒழுங்கில் எண்கள் எழுதப்படும். பொதுவாக ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நாணயமும் பூவும் இடப்படும்.

குழிநாவல்

குழிநாவல் மரம் என்பது பூக்கும் தாவர இனத்தைச் சேர்ந்த நாவல் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரமாகும். இதன் தாவரவியல் பெயர் மிர்டஸ் கொமுனிஸ் (''Myrtus communis'') என்பதாகும். இது தென் ஐரோப்பா, வட ஆப்பிரிக்கா, மெற்கு ஆசியா, மக்ரோனேசியா, இந்திய துணைக்கண்டம் ஆகிய இடங்களை தாயகமாகக் கொண்டதும் அவ்விடங்களில் பயிரிடப்படும், மாறாப்பசுமை புதர்த் தாவரமாக உள்ளது.

குழிநாவல்
குழிநாவல்

சுக்கட் எனப்படும் யூதப் பண்டிகையின்போது பயன்படுத்தப்படும் நான்கு பழங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

குழிநாவல் ஒரு மாறா பசுமை புதராக அல்லது சிறு மரமாக 5 மீட்டர்கள் (16 அடி) உயரமாக வளர்கிறது. இதன் இலைகள் 2–5 செ.மீ (0.79–1.97 அங்குலம்) நீளமாக வளர்வதுடன், நறுமண ஆவி எண்ணையாகவும் காணப்படுகின்றது.

இதன் பூக்கள் வெள்ளையாக அல்லது மென்சிவப்பு மென்மையான பூசப்பட்டு, ஐந்து இதழ்களுடனும், பூவைவிட்டு நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் பல மகரந்தக் கேசரத்துடன் காணப்படும். பழங்கள் சதைப்பற்றுள்ளக் கனியாக,  பழுத்ததும் நீல-கருப்பு நிறத்தில் காணப்படும்.

இதன் இனங்கள் நெருக்கமான பல துணையினங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது அரச தோட்டக்கலை சமூகத்தினால் இத்தாவரத்தின் தோட்டம்சார் சிறப்பிற்கான தோட்டச் சிறப்புப் பரிசை வென்றது.


திணை தாவரம்
பிரிவு பூக்கும் தாவரம்
பிரிவு Eudicots
பிரிவு Rosids
வரிசை Myrtales
குடும்பம் Myrtaceae
பேரினம் நாவல்
இனம் M. communis


சஞ்சீவினி

சஞ்சீவினி என்பது பாறையில் வளரக்கூடிய ஒரு தாவரமாகும். இது சஞ்ஜீவினி எனவும் சஞ்ஜீவனி எனவும் சஞ்சீவனி எனவும் பலவிதமாக உச்சரிக்கப்படும். இந்தியாவை தாயகமாகக் கொண்ட இதன் உயிரியற்பெயர் செலகினெல்ல பிரயோப்டெரிஸ் (Selaginella bryopteris) என்பதாகும். இந்தியாவில் இதனை மருத்துவ தேவைகளுக்காப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. மேலும் இதனை புராண சஞ்சீவினி மூலிகைகளில் ஒன்றாகவும் கருதுகின்றனர்.

சஞ்சீவினி
சஞ்சீவினி

சஞ்ஜீவனி என்ற பிரபல்யமான பெயர் "உயிரை அளிக்கும் ஒன்று" என்ற பொருள் கொண்டது. இது இராமாயணத்தில் குறிப்பிடப்படும் தாவரத்தின் பெயரில் இருந்து பெறப்பட்டது. வேறு மருத்துவத் தாவரங்களும் இப்பெயரால் அழைக்கப்படுவதுண்டு. இராமாயணம் குறிப்பிடும் தாவரத்தை தாவரவியல் ரீதியாக அடையாளப்படுத்துவது தெளிவற்றது. ஆனாலும், செலகினெல்ல பிரயோப்டெரிஸ் (Selaginella bryopteris) என்ற தாவரவியற் பெயருடைய இத்தாவரம் சஞ்சீவினி / சஞ்ஜீவனி என பிரேரிக்கபபட்டுள்ளது.
சஞ்சீவினி வெப்ப வலய குன்றுகளில் வளர்கிறது. குறிப்பாக இந்தியாவின் ஆரவல்லி மலைத்தொடர் பகுதியில் இது வளர்கிறது. சிறுநீர் அடைப்பு, வெப்ப வாதம், ஒழுங்கற்ற மாதவிடாய், மஞ்சள் காமாலை போன்றவற்றிற்கு பாரம்பரிய நிவாரணியாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஆனாலும், அறிவியல் ரீதியாக இதன் விளைவு கண்டறியப்படவில்லை. மேலும் இது கோமா என்ற மயக்கநிலை நோயாளிக்கு மூச்சு இழுத்தலுக்கு உதவுகின்றது.

உயிரியல் வகைப்பாடு

திணை:

தாவரம்

பிரிவு:

Lycopodiophyta

வகுப்பு:

Isoetopsida

வரிசை:

Selaginellales

குடும்பம்:

Selaginellaceae

பேரினம்:

Selaginella

இனம்:

S. bryopteris
இருசொற் பெயரீடு
Selaginella bryopteris
(கரோலஸ் லின்னேயஸ்) பேக்கர், 1884

காஞ்சிப்பட்டு

காஞ்சிப்பட்டு (Kanchipuram Silk) என்பது தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரத்தில் தயாரிக்கப்படும் பட்டுச் சேலை ஆகும். இது ஒரு புவியியல் சார்ந்த குறியீடாக இந்தியா அரசால் 2005-06 ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கபட்டது. 2008 ஆம் ஆண்டு மதிப்பீட்டின்படி, ஏறத்தாழ 5,000 குடும்பங்கள் இப்புடவைத் தொழிலில் ஈடுபட்டன. அங்கு 25 பட்டு, பருத்தி தொழிற்சாலைகளும் 60 வண்ணச்சாயம் பூசும் பிரிவுகளும் உள்ளன.

காஞ்சிப்பட்டு
காஞ்சிப்பட்டு

இச்சேலைகள் தூய பட்டு நூற்களினால் நெய்யப்படுகின்றன. காஞ்சிப்பட்டு நெய்தலுக்கான தூய பட்டு தென்னிந்தியாவில் இருந்தும் குஜராத்தில் இருந்தும் கிடைக்கின்றன. காஞ்சிப்பட்டு நெய்தலுக்காக மூன்று நெசவுத் தறி நாடாக்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நெசவாளர் வலமாக வேலை செய்கையில், உதவியாளர் இடப்புற நெசவுத் தறி நாடாவில் வேலை செய்வார். கரை நிறமும் வடிவமும் பொதுவாக பிரதான பகுதியில் இருந்து வேறுபட்டுக் காணப்படும். சேலையில் தொங்கும் குஞ்சம் வேறாக மென்சாயலில் நெய்யப்படும். இது முதலில் வேறாக நெய்யப்பட்ட பின்னரே நேர்த்தியாக பின்னர் சேலையில் சேர்க்கப்படும். குஞ்சம் சேர்க்கப்பபடும் சேலையின் பகுதி பொதுவாக வளைவான வடிவில் அமைக்கப்படும். கலப்படமற்ற காஞ்சிப்பட்டில் உடல் பகுதியும் கரைப்பகுதியும் வெவ்வேறாக நெய்யப்பட்டு ஒன்றோடென்று பிணைக்கப்படும். சேலை கிழிந்தாலும் பிரியாதவாறு இந்த இணைப்பு மிகவும் பலமானது. அத்துடன் கரைப்பகுதியும் பிரிந்துவிடாது. இதனைக் கொண்டே காஞ்சிப்பட்டை மற்றைய புடவைகளில் இருந்து வேறுபடுத்திக் காண முடியும்.
சேலை அவற்றின் அகலமான முற்றிலும் வேறுபட்ட கரைப்பகுதியினால் தனிச்சிறப்பு மிக்கவை. கோயில் கரை, சதுரங்கள், கோடுகள், பூக்கள் போன்றவை காஞ்சிப்பட்டில் பாரம்பரிய வடிவங்களாகும். காஞ்சிப்பட்டில் உள்ள உருமாதிரியும் வடிவமும் தென்னிந்தியக் கோயில்கள் அல்லது இலைகள், பறவைகள், மிருகங்கள் போன்ற இயற்கை தோற்றங்கள் கொண்ட உருவங்களாலும் எழுத்துக்களாலும் உயிர்ப்பூட்டப்பட்டுள்ளது.

மகாபாரதம், இராமாயணம் ஆகிய புராணக்கதைகளுக்காக ரவி வர்மா வரைந்த ஓவியங்களில் உயர்ந்த குஞ்சங்களுடன் உள்ள இச்சேலை காணப்படுகின்றது. காஞ்சிப்பட்டு சேலைகள் அவற்றின் கடுஞ்சிக்கலான வேலைப்பாடு, நிறம், வடிவம், பொன் நூல் போன்ற மூலப்பொருள் ஆகியவற்றால் மிகவும் விலைமதிப்புள்ளதாகக் காணப்படுகின்றது. மேலும், இச்சேலை அதனுடைய தரம், தனக்கென பெயர்பெற்ற வேலைப்பாடு ஆகியவற்றால் சிறப்புப் பெறுகின்றது.

காஞ்சிப்பட்டு புடவைகள் பளுவான பட்டினாலும் பொன் துணியினாலும் நெய்யப்படுவதால் சிறப்பானதாக கருதப்படுவதோடு, நிகழ்ச்சிகளிலும் விழாக்களிலும் அணியப்படுகிறது.

2008 இல் வெளியான காஞ்சிவரம் என்ற திரைப்படம் காஞ்சிப்பட்டு நெசவாளிகளின் போராட்டத்தைத் சித்தரித்து எடுக்கப்பட்டது.