மொழிபெயர்

தமிழ் மணி

தமிழ் மணி (Tamil Bell)  என்பது 1836 இல் மறைபரப்பு ஆய்வுப்பயணி வில்லியம் சேலேன்சோ என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட, உடைந்த வெண்கல மணியாகும். இதனை மாவோரி இனப் பெண்கள் உருளைக்கிழங்குகள் அவிக்கும் பாத்திரமாக நியூசிலாந்தின் நோர்த்லாந்து பிராந்தியத்திலுள்ள வங்காரை என்ற பகுதியில் பயன்படுத்தினர்.
Tamil Bell
தமிழ் மணி

இந்த மணி 13 செமீ நீளமும் 9 செமீ ஆழமும் உடையது. இதில் பொறிப்பு காணப்படுகின்றது. மணியைச் சுற்றிக் காணப்படுவது பண்டைய தமிழ் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது. அப்பொறிப்பானது “முகையிதீன் பக்ஸ் கப்பலின் மணி” என்றுள்ளது. அந்த எழுத்துகள் தற்போதைய தமிழ் எழுத்து முறையிலிருந்து அதிகம் வித்தியாசப்படவில்லை. ஆகவே, மணியானது 500 ஆண்டுகள் பழமையானதாக, கடைசி பாண்டியர் காலத்துக்குரியதாக இருக்கலாம் என கணிக்கப்படுகிறது.இந்தியவியலியலாளர் இராமச்சந்திர தீட்சிதர் தன்னுடை நூலான "The Origin and Spread of the Tamils" என்பதில் குறிப்பிடும்போது, பண்டை தமிழ் மாலுமிகள் ஆத்திரேலியா, பொலினீசியா பற்றிய அறிவைக் கொண்டிருந்தார்கள் என்கிறார். 14 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ் கப்பலோடிகள் வடக்கு ஆத்திரேலியா சென்றடைந்தனர். மணி பற்றி கண்டுபிடிப்பு நியூசிலாந்தில் தமிழர் வாழ்ந்தனர் என்ற ஊகத்தை உருவாக்கினாலும், அது போதுமானதாக இல்லை. வன்னிக்கும் தென் கிழக்காசியாவிற்கும் இடையிலான வர்த்தகத் தொடர்பு அதிகரித்திருந்த வேளையில் திருகோணமலையிலிருந்து மாலுமிகள் நியூசிலாந்து சென்றிருக்கலாம். இந்தியர்களுடன் தொடர்பினைப் பேணிய போர்த்துக்கேய கப்பலோட்டிகளினால் இந்த மணி கரையில் போடப்பட்டிருக்கலாம். அக்காலத்தில் பல இந்திய கடற்கலங்கள் ஐரோப்பியர்களினால் கைப்பற்றப்பட்டிருந்தன. அவ்வாறான கப்பல்களின் உடைந்த எச்சங்களில் இருந்து இம்மணி நியூசிலாந்து கரைக்கு அடித்துச் செல்லப்பட்டிருக்கலாம்.

இந்த மணியை தற்போது நியூசிலாந்து டே பாபா டொங்கரேவா கண்காட்சியகம் என்றழைக்கப்படும் நூதனசாலைக்கு வில்லியம் சேலேன்சோ அன்பளிப்புச் செய்தார். தற்போதும் அங்கு பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது.
Advertisement

சீயக்காய் மரம்

சீயக்காய் மரம் (Sapindus) என்பது விழுதி குடும்பத்தைச் சேர்ந்த சிறிய மரமும் புதர் வகையுமான ஐந்து முதல் பனிரெண்டு இனங்களைக் கொண்ட பேரினத் தாவரமாகும். இவ்வினம் சூடான மிதவெப்பமண்டலம் முதல் வரண்ட பிரதேசம் வரையிலான இடங்களைத் தாயகமாகக் கொண்டது. இப்பேரினம் இலையுதிர் மற்றும் மாறா பசுமை இனங்களைக் கொண்டுள்ளது. இவ்வினப் பேரினங்கள் சிலவற்றின் பழத்தின் சதைப்பகுதி சவர்க்காரம் செய்யப் பயன்படுத்தப்படுவதால், அவற்றை soapberries அல்லது soapnuts என ஆங்கிலத்தில் அழைப்பர்.

சீயக்காய் மரம்

இதனை தமிழில் சிகைக்காய் அல்லது சீக்காய் எனவும் அழைப்பதுண்டு. சிகை என்றால் தலை முடி என்று பொருள். இதனை தலைக்குத் தேய்த்து குளிப்பதுண்டு. சிகைக்காய் என்பது மருவி சீயக்காய் அல்லது சீக்காய் என பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இதன் ஆங்கிலப் பொதுப்பெயர் இலத்தீன் சொல்லான sapo என்பதில் இருந்து பெறப்பட்டது. இதன் பொருள் சவர்க்காரம் ("soap") என்பதாகும். மேலும் indicus என்பது இந்தியா என்பதற்கான பொருள் ஆகும்.இதன் இலைகள் 15–40 செ.மீ (5.9–15.7 அங்குலம்) வரை நீளமாக வளரக்கூடியன. ஓலை 14-30 இலைகளைக் கொண்டு காணப்படும். இதன் மலர்கள் பெரிய பூங்கொத்தில் இருந்து உருவாகின்றன. இதன் சிறிய மலர்கள் பாலேடு வெண்மை நிறமுடையன. பழம் சிறியதும் தோல் போன்ற வெளி அமைப்புடன் உள்ளோட்டுச்சதையம் கொண்டு காணப்படும். இது 1–2 செ.மீ (0.39–0.79 அங்குலம்) குறுக்களவு கொண்டதும், மஞ்சள் நிறமானது பழுத்ததும் கருமையாக மாறிவிடும். இதனுள் ஒன்று முதல் மூன்று வித்துகள் வரை காணப்படலாம்.

பயன்பாடு

சீயக்காய் டஸா் பட்டிற்கான இயற்கைச் சாயத்தை உருவாக்கப் பயன்படுகின்றது. உள்ளோட்டுச் சதைக்கனி இயற்கை மேல் பரப்பி உள்ள சப்போனின் வேதிப்பொருளைக் கொண்டுள்ளது. இதனை பழங்காலத்தில் ஆசிய நாட்டவரும் செவ்விந்தியரும் கழுவுவதற்காகப் பயன்படுத்தினர்.

வரலாற்று ரீதியாக உள்நாட்டு மருத்துவத்தில் சீயக்காய் பயன்படுத்தப்பட்டது. ஆனாலும் அறிவியல் ஆய்வு ரீதியாக அதன் விளைவு பற்றி அறியப்படவுமில்லை உறுதிசெய்யப்படவுமில்லை.

கொரகொல்லை தேசிய வனம்

கொரகொல்லை தேசிய வனம் (Horagolla National Park) என்பது இலங்கையில் உள்ள பெரிய தேசிய பூங்காக்களில் ஒன்று ஆகும். சிங்களத்தில் எண்ணை வகை மரம் ஒன்று “கொர” என்று அழைக்கப்படும். அப்பகுதியில் அதிகமான “கொர” எனப்படும் எண்ணைத் தாவரங்கள் மிகுந்து இருப்பதால் அவ்விடம் கொரகொல்லை எனும் பெயர் பெற்றது. அதிக உயிரியற் பல்வகைமை காணப்பட்டதால், இது ஆரம்பத்தில் செப்டம்பர் 5, 1973 அன்று வனவிலங்குகள் காப்பகமாக அறிவிக்கப்பட்டது. பின்பு யூன் 24, 2004 அன்று கொரகொல்லை தேசிய வனமாக அறிவிக்கப்பட்டது. கொரகொல்லை மேல் மாகாணத்தில் உள்ள ஒரேயொரு நகரப் பூங்காவாகும். எஸ். டபிள்யூ. ஆர். டி. பண்டாரநாயக்கா குடும்பத்தினரின் சொந்த இடமான வலவூவைக்கு அருகில் கொரகொல்லை அமைந்துள்ளது. இப்பூங்காவானது கொழும்பிலிருந்து 40 கி.மீ தொலைவில் அமைந்துள்ளது. இது கம்பகா மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இதன் ஆள்கூற்று 7°08′22″N 80°05′08″E ஆகும். 33 கெக்டயர் பரப்பில் அமைந்துள்ள இதனை வனசீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களம் பராமரிக்கின்றது.

கொரகொல்லை தேசிய வனம்
கொரகொல்லை தேசிய வனம்

கொரகொல்லை ஒரு தாழ்நில மழைக்காடாகும். இப்பூங்கா உக்கல் மண் அமைப்பைக் கொண்டதும் வருடம் முழுவதும் சூடான காலநிலையுடன் காணப்படும். இப்பகுதியில் எண்ணை தாவரம், கூந்தற்பனை, நெதுன், காட்டு மா, அரச மரம், ஏழிலைப்பாலை, வகுளம், ஈரப்பலா போன்ற தாவரங்கள் மிகுதியாகவுள்ளன. மேலும் யானைக் கொழிஞ்சி மரங்களையும் இப்பகுதியில் காணலாம். காட்டுப்பகுதியில் தேக்கு, கொன்றை போன்ற மரங்களைக் காணலாம்.

மீன்பிடிப் பூனை, வெண் புள்ளிச் சருகுமான், செந்நரி, பழுப்பு மலை அணில் ஆகிய பாலூட்டிகள் இப்பகுதியில் காணப்படுகின்றன. கொரகொல்லை பறவைகளைப் பார்க்கும் இடமாகவும் கருதப்படுகின்றது. இங்கு 68 பறவை இனங்கள் உள்ளதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குட்டைக்கிளி, கரு நெஞ்சு கொண்டைக்குருவி, குக்குறுவான், ஆசியக் குயில் போன்ற இங்கு பொதுவாகக் காணப்படும். இலங்கை பழுப்பு இருவாய்ச்சி, இலங்கை தொங்கும் கிளி, லயாட் குட்டைக்கிளி, சின்ன மீன்கொத்தி போன்ற பறவைகளும் காணப்படுகின்றன. அருகிய நறுக்கி பட்டாம்பூச்சி, இலங்கை அழகி, நீல மோர்மன் போன்ற பட்டாம்பூச்சிகள் இங்கு பொதுவாகக் காணப்படும். ஆமை இனங்கள் உட்பட்ட பல அச்சுறுத்தப்பட்ட உயிரினங்கள் இப்பூங்காவில் காணப்படுகின்றன.

குபேரக்கோலம்

குபேரக்கோலம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மாயச் சதுரம் ஆகும். இது தென்னிந்தியாவில் சில வீடுகளில் தரையில் அரிசி மாவு மூலம் போடப்படும் கோலம் ஆகும். இந்து பாரம்பரியத்தின்படி, குபேரன் செல்வம், செழிப்பு ஆகியவற்றின் கடவுளாகும். குபேரக்கோலம் போட்டு வழிபாடு செய்தால், அவர் செல்வம், வளம் ஆகியவற்றைப் பெறுவார் என நம்பப்படுகின்றது.


ஒரு கோலம் வலைவடிவ நகர அமைப்பில் புள்ளிகளைக் கொண்டு கோடுகளினாலும் வளைவுகளினாலும் வரையப்படும். தென் இந்தியாவில் பல இடங்களில் அரிசி மாவு / வெண்கட்டி பொடியுடன் நிறத்தூள் சேர்த்து கோலம் வரையப் பயன்படுத்தப்படுகின்றது

குபேரக்கோலம் மாயச் சதுரம் 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ஆகிய இலக்கங்களைக் கொண்டு பின்வருமாறு வரையப்படும்.

 27 20 25
22 24 26
23 28 21

இந்த மாயச் சதுரத்தில் ஒவ்வொரு வரிசையிலும் நிரலிலும் எண்கள் காணப்படும். இவற்றை எந்த ஒழுங்கில் கூட்டினாலும் விடை 72 வரும். முதலில் இக்கோலத்தில் வரிகளை வரையப்படும். பின்பு 24, 28, 23, 22, 27, 20, 25, 26, 21 என்ற ஒழுங்கில் எண்கள் எழுதப்படும். பொதுவாக ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் நாணயமும் பூவும் இடப்படும்.

குழிநாவல்

குழிநாவல் மரம் என்பது பூக்கும் தாவர இனத்தைச் சேர்ந்த நாவல் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த தாவரமாகும். இதன் தாவரவியல் பெயர் மிர்டஸ் கொமுனிஸ் (''Myrtus communis'') என்பதாகும். இது தென் ஐரோப்பா, வட ஆப்பிரிக்கா, மெற்கு ஆசியா, மக்ரோனேசியா, இந்திய துணைக்கண்டம் ஆகிய இடங்களை தாயகமாகக் கொண்டதும் அவ்விடங்களில் பயிரிடப்படும், மாறாப்பசுமை புதர்த் தாவரமாக உள்ளது.

குழிநாவல்
குழிநாவல்

சுக்கட் எனப்படும் யூதப் பண்டிகையின்போது பயன்படுத்தப்படும் நான்கு பழங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும்.

குழிநாவல் ஒரு மாறா பசுமை புதராக அல்லது சிறு மரமாக 5 மீட்டர்கள் (16 அடி) உயரமாக வளர்கிறது. இதன் இலைகள் 2–5 செ.மீ (0.79–1.97 அங்குலம்) நீளமாக வளர்வதுடன், நறுமண ஆவி எண்ணையாகவும் காணப்படுகின்றது.

இதன் பூக்கள் வெள்ளையாக அல்லது மென்சிவப்பு மென்மையான பூசப்பட்டு, ஐந்து இதழ்களுடனும், பூவைவிட்டு நீட்டிக் கொண்டிருக்கும் பல மகரந்தக் கேசரத்துடன் காணப்படும். பழங்கள் சதைப்பற்றுள்ளக் கனியாக,  பழுத்ததும் நீல-கருப்பு நிறத்தில் காணப்படும்.

இதன் இனங்கள் நெருக்கமான பல துணையினங்களைக் கொண்டுள்ளது. இது அரச தோட்டக்கலை சமூகத்தினால் இத்தாவரத்தின் தோட்டம்சார் சிறப்பிற்கான தோட்டச் சிறப்புப் பரிசை வென்றது.

திணை தாவரம்
பிரிவு பூக்கும் தாவரம்
பிரிவு Eudicots
பிரிவு Rosids
வரிசை Myrtales
குடும்பம் Myrtaceae
பேரினம் நாவல்
இனம் M. communis